انواع فرم بدنی (مثلث وارانه)
r1s 1

مثلث وارانه (inverted triangle)

فرم مثلث وارانه با شانه های پهن و یا نیم تنه ای که تا باسن باریک میشود.

خصوصیات:

  1. شانه ها به طرز قابل توجهی از خط لگن بزرگ تر است.
  2. شانه ها ممکن است صاف،مربع و ورزشی باشد
  3. خط کمر می تواند کوچک و بزرگ باشد.
  4. باسن در مقایسه با شانه ها تخت به نظر میرسد

راه حل:

. ایجاد تعادل بین شانه ها و قفسه سینه با پایین تنه

. ایجاد خطای دید با لباس های مناسب در پایین تنه

 

 

انواع شلوار برای فرم بدنی مثلث وارانه

کت و پالتو مناسب اندام بدنی مثلث وارانه

جزییات مناسب لباس اندام بدنی مثلث وارانه

انواع دامن مناسب اندام بدنی مثلث وارانه

 

اشتراک:

نوشتن نظر

ایمیل آدرس شما نشان داده نمی شود

بالا