انواع فرم بدنی (ساعت شنی)
3333 2

انواع فرم بدنی ساعت شنی

این نوع اندام دارای شانه و دورسینه پهن ،کمر باریک،باسن بزرگ و عریض و ران های پر و گرد است

خصوصیات:

اندازه کمر نسبت به جاهای دیگر بدن باریک تر است

اندازه پایین تنه و بالا تنه با یکدیگر متناسب و متعادل است

راه حل ها:

  1. تمرکز دیگران را روی کمر خودتان حفظ کنید
  2. نسبت های بدن را متعادل کنید
  3. از فرم های منحنی بسیار استفاده کنید

شلوار های مناسب فرم بدنی ساعت شنی 

کت و پالتو مناسب اندام ساعت شنی

انواع سر همی مناسب فرم بدنی ساعت شنی

انواع آستین مناسب فرم بدنی ساعت شنی

انواع دامن مناسب فرم بدنی ساعت شنی

انواع یقه مناسب با فرم بدنی ساعت شنی

اشتراک:

نوشتن نظر

ایمیل آدرس شما نشان داده نمی شود

بالا